Innowacyjność w E-commerce
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Chili IT nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Chili IT

Innowacyjność w E-commerce

2018-01-09

Aktualnie pojęcie innowacyjności uległo znaczącemu rozszerzeniu. Przez innowację rozumie się systematyczne realizowanie działań w celu zwiększenia efektywności danej firmy. Dotyczy to zarówno wykorzystania nowych procesów, jak i technologii oraz materiałów czy kreowania nowych wizji biznesowych i złożonych strategii.1

Zdjęcie nr 1

Działalność innowacyjna na podstawie przeprowadzonych badań wpływa na następujące aspekty funkcjonowania firmy:2

 1. konkurencyjność firmy,
 2. budowanie przewagi rynkowej,
 3. dostarczanie pożądanej usługi i produktu,
 4. pozyskiwanie klientów,
 5. tworzenie i komercjalizowanie innowacji:
 • wyrobów/produktów,
 • usług,
 • procesów biznesowych,
 • metod marketingowych,
 • metod organizacyjnych,
 • perspektyw firmy,
 • stałego rozwoju.

Oprócz tego warto zaznaczyć, że na podstawie raportu GUS z lat 2010-2012 następujące oczekiwania przedsiębiorstw są zaspokajane dzięki innowacjom:3

 • zmniejszenie kosztów,
 • wzrost udziału w rynku,
 • zwiększenie marży,
 • zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

W odniesieniu do kreowania innowacji w ramach procesów biznesowych na poziomie przedsiębiorstwa proponuje się model innowacji4, który został zobrazowany w diagramie znajdującym się w powyższej ilustracji.

Proces innowacji rozpoczyna się od uzyskania informacji z różnych źródeł z otoczenia (il), zebrania informacji od dostawców, klientów czy konkurencji (il), określa potrzeby rynkowe, co w następstwie implikuje inspiracji (i2), która zawiera ogólną motywację i zachętę do wypełniania luk w ramach konkretnego rynku. Z tych inspiracji tworzonych jest wiele różnych idei (il3). Idee te podlegają wewnętrznej selekcji i przeradzają się w inwencje (il4), co można przedstawiać na przykład w formie wynalazku lub oferowania usług, których jeszcze nie ma na rynku (np. w konkretnej formie). Po tym etapie następuje proces tworzenia projektu wdrażania nowego rozwiązania (i5). Warto zwrócić uwagę, że proces ten często wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, więc i podejmuje się spore ryzyko. Następnie rozpoczyna się proces inwestycyjny (i6), który w zależności od skali wiąże się z koniecznością pozyskania kapitału. Pozyskanie wystarczających środków wiąże się z implementacją rozwiązania (i7), w tym jego komercjalizacji. Następnie powstaje potrzeba oceny efektywności rozwiązania (i8), gdzie trzeba wziąć pod uwagę zaspakajanie potrzeb klientów czy opłacalność inwestycji oraz jej perspektywy na dalszy rozwój. Obiektywna ocena jest niezwykle istotna, bo może zainicjować nowy cykl na poziomie i1 oraz i2 (i9). Cały proces innowacji jest przedstawiony w formie powtarzalnego cyklu, więc sugeruje ciągły rozwój i dążenie do coraz lepszych pomysłów lub rozwijania aktualnych. Zaniechanie dalszego rozwoju jest przyczyną utraty innowacyjności produktu, choćby przez pojawienie się konkurencji oferującej podobne usługi / produkty, ale w ulepszonej formie.5

Rynek e-commerce ze względu na ciągły rozwój można w pewnym zakresie uznać za innowacyjny, jednakże jego szybki rozwój oraz elastyczność powodują, że pojęcie innowacyjności ulega zatarciu. Wraz z powstawaniem coraz nowszych rozwiązań e-commerce klienci zwiększają swoje oczekiwania wobec nowych, jak i istniejących rozwiązań. Dlatego istotną kwestią jest jak najlepsze dopracowywanie rozwiązań e-commerce z uwzględnieniem jak najszybszego wdrożenia oraz ciągłego rozwoju względem konkurencji. Warto również zaznaczyć, że czas innowacyjności rozwiązań w Internecie jest zdecydowanie krótszy niż na rynku tradycyjnym.6

Zdjęcie nr 2

Opracował:
Filip Sokołowski
Chili IT